Moduł wyjściowy maszyny dowodowej
Moduł wejściowy maszyny dowodowej
Maszyna dowodowa przystosowana do personalizacji elektronicznej

Centrum Personalizacji Dokumentów


Naszym zadaniem jest personalizacja dowodów osobistych, dokumentów paszportowych, Kart Polaka, zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, dokumentów pobytowych i dokumentów podróży dla cudzoziemców, a także legitymacji służbowych dla funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.