Dla urzędów


Zespół koordynujący

nr telefonu  
22 60 17 850
  22 60 17 851
  22 60 17 852
  22 60 17 853
nr fax-u 22 60 17 890

Infolinia helpdesk

nr telefonu   22 60 17 860
nr faksu        22 60 17 889
adres mailowy pomoc@cpd.mswia.gov.pl

 

Informujemy, że z dniem 1 marca br. konta pocztowe instytucji mają rozszerzenie MSWiA, w miejsce MSW.

Adresy e-mail na naszej stronie zostały już zmienione.

Przykład: sekretariat@cpd.mswia.gov.pl
Poczta na obydwu domenach cpd.msw.gov.pl i cpd.mswia.gov.pl jest cały czas obsługiwana.

Adres do korespondencji

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
ul. Smyczkowa 10
02-678 Warszawa

UWAGA! Korespondencja dotycząca wystawiania kart mikroprocesorowych musi być opatrzona dopiskiem
             o treści - HELPDESK CPD MSWiA.

Do wystawienia nowej karty mikroprocesorowej niezbędne są następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie-odnowienie certyfikatów (załącznik nr 1)
  • umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych w dwóch egzemplarzach (załącznik 2)
  • zdjęcie osoby występującej o wydanie karty

Dokumenty do pobrania:

(formaty: WORD/PDF)

ZałącznikWielkość
Polityka certyfikacji wersja 3.0 z dnia 08.11.2017.pdf3.46 MB
2017-11-08 POLITYKA CERTYFIKACJI - MSWiA - WERSJA 3.0.docx70.69 KB
Regulamin certyfikacji wersja 3.0 z dnia 08.11.2017.pdf2.42 MB
2017-11-08 REGULAMIN CERTYFIKACJI - MSWiA 3.0.docx45.81 KB
Umowa o świadczenie usług certtyfikacyjnych.pdf269.26 KB
Zał. 2 Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych.doc46.5 KB
Wniosek o wydanie - odnowienie certyyfikatów dla urządzenia-podmiotu.pdf249.23 KB
Zał. 3 Wniosek o wydanie-odnowienie certyfikatu dla urządzenia_podmiotu.doc95.22 KB
Wniosek o wydanie-odnowienie certyfikatów.pdf184.18 KB
Zał. 1 Wniosek o wydanie-odnowienie certyfikatu - karty dostępowej.doc66.93 KB
Wniosek o unieważnienie-zawieszenie.pdf234.18 KB
Zał. 4 Wniosek o unieważnienie lub zawieszenie certyfikatów.doc45.5 KB