Dla urzędów


Zespół koordynujący

nr telefonu  
22 60 17 850
  22 60 17 851
  22 60 17 853
nr fax-u 22 60 17 890

Infolinia helpdesk

nr telefonu   22 60 17 860
nr faksu        22 60 17 889
adres mailowy pomoc@cpd.mswia.gov.pl

 

Informujemy, że z dniem 1 marca br. konta pocztowe instytucji mają rozszerzenie MSWiA, w miejsce MSW.

Adresy e-mail na naszej stronie zostały już zmienione.

Przykład: sekretariat@cpd.mswia.gov.pl
Poczta na obydwu domenach cpd.msw.gov.pl i cpd.mswia.gov.pl jest cały czas obsługiwana.

Adres do korespondencji

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
ul. Smyczkowa 10
02-678 Warszawa

UWAGA! Korespondencja dotycząca wystawiania kart mikroprocesorowych musi być opatrzona dopiskiem
             o treści - HELPDESK CPD MSWiA.

Do wystawienia nowej karty mikroprocesorowej (dostęp do systemu paszportowego) niezbędne są następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie-odnowienie certyfikatów (załącznik nr 1)
  • umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych w dwóch egzemplarzach (załącznik 2)
  • zdjęcie osoby występującej o wydanie karty

Dokumenty do pobrania:

ZałącznikWielkość
Polityka Certyfikacji 4.0 z dnia 8 stycznia 2019.pdf4.36 MB
Regulamin Certyfikacji 4.0 z dnia 8 stycznia 2019.pdf2.46 MB
Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie i odnowienie certyfikatów.pdf241.4 KB
Załącznik nr 2 - Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych.pdf298.79 KB
Załącznik nr 3 - Wniosek o wydanie i odnowienie certyfikatów dla urządzenia-podmiotu..pdf249.87 KB
Załącznik nr 4 - Wniosek o unieważnienie i zawieszenie certyfikatów.pdf227.5 KB