Paszportowy System Informacyjny


Zespół koordynujący           

nr telefonu       22 60 17 850
       22 60 17 851
       22 60 17 852
22 60 17 853
nr faksu      22 60 17 890

Infolinia helpdesk

nr telefonu         22 60 17 860
nr faksu        22 60 17 889
adres mailowy pomoc@cpd.msw.gov.pl

Adres do korespondencji

Centrum Personalizacji Dokumentów MSW
ul. Smyczkowa 10
02-678 Warszawa

! UWAGA ! Korespondencja dotycząca wystawiania kart mikroprocesorowych musi być opatrzona dopiskiem o treści - HELPDESK CPD MSW.

Uprzejmie informujemy, iż od wersji 3.9.2.0 aplikacji Paszportowy System Informacyjny została uruchomiona funkcjonalność przesyłania wniosków o karty dostępowe drogą elektroniczną do produkcji w Centrum Personalizacji Dokumentów MSW.

W związku z powyższym uległy zmianie polityka oraz regulamin certyfikacji CPD MSW, które znajdują się poniżej.

Do wystawienia nowej karty mikroprocesorowej niezbędne są następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie certyfikatów (pkt.1).
  • umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych w dwóch egzemplarzach (pkt.2).
  • zdjęcie osoby występującej o wydanie karty.

Dokumenty do pobrania:

(formaty:WORD/PDF)

ZałącznikWielkość
Zał. 1 Wniosek o wydanie-odnowienie certyfikatu - karty dostępowej.doc75.64 KB
Zał. 1 Wniosek o wydanie-odnowienie certyfikatu - karty dostępowej.pdf74.23 KB
Zał. 2 Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych.doc43 KB
Zał. 2 Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych.pdf83.25 KB
Zał. 3 Wniosek o wydanie-odnowienie certyfikatu dla urządzenia_podmiotu.doc89.85 KB
Zał. 3 Wniosek o wydanie-odnowienie certyfikatu dla urządzenia_podmiotu.pdf79.86 KB
Zał. 4 Wniosek o unieważnienie lub zawieszenie certyfikatów.doc44.5 KB
Zał. 4 Wniosek o unieważnienie lub zawieszenie certyfikatów.pdf89.98 KB