Kontakt


 

Informujemy, że z dniem 1 marca br. konta pocztowe instytucji mają rozszerzenie MSWiA,
w miejsce MSW. Adresy e-mailowe na naszej stronie zostały już zmienione.

Przykład: sekretariat@cpd.mswia.gov.pl
Poczta na obydwu domenach cpd.msw.gov.pl i cpd.mswia.gov.pl jest cały czas obsługiwana.

 

Numer kontaktowy

Sekretariat

Tel. +48 22 60 17 800

Faks: +48 22 60 17 895

E-mail: sekretariat@cpd.mswia.gov.pl

Kancelaria

Tel. +48 22 60 17 840

Faks: +48 22 60 17 898

Wydział Udostępniania Danych

E-mail: wud@cpd.mswia.gov.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 

Numer kontaktowy

Jeżeli nadawcą wniosku jest podmiot uprawniony, wymieniony w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Tel. +48 22 60 17 910

Jeżeli nadawcą wniosku jest bank

Tel. +48 22 60 17 911

Jeżeli nadawcą wniosku jest spółka

Tel. +48 22 60 17 905

Jeżeli nadawcą wniosku jest przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, firma ubezpieczeniowa

Tel. +48 22 60 17 900

Jeżeli nadawcą wniosku jest osoba fizyczna, podmiot zagraniczny

Tel. +48 22 60 17 901

Jeżeli nadawcą wniosku jest kancelaria prawna

Tel. +48 22 60 17 902

Więcej informacji - w zakładce UDOSTĘPNIANIE DANYCH


Adres do korespondencji:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
ul. Smyczkowa 10
02-678 Warszawa

REGON: 017232705
NIP: 526-25-24-646

 

Status sprawy paszportowej

TUTAJ sprawdzisz stan realizacji wniosku o wydanie paszportu.