Legitymacja funkcjonariusza BOR


Dokument wydawany funkcjonariuszom przez Szefa Biura Ochrony Rządu lub osobę przez niego wskazaną.

Legitymacja służbowa funkcjonariusza BOR potwierdza jego uprawnienia wynikające z ustawy o BOR.
Dokument jest ważny przez okres czasu w nim wskazany.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Legitymacja funkcjonariusza BOR