O nas


Do szczegółowego zakresu działań Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA należą:

  1. Przygotowanie, personalizacja i dystrybucja dokumentów Polaków i cudzoziemców:
    personalizacja dowodów osobistych, dokumentów paszportowych z wyłączeniem paszportów tymczasowych, Kart Polaka, zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, a także polskich dokumentów podróży dla cudzoziemców, kart pobytu, dokumentów przewidzianych w Konwencji Genewskiej;
  2. Utrzymanie systemów teleinformatycznych zapewniających funkcjonowanie Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych;
  3. Przekazywanie danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) na wniosek zainteresowanego podmiotu na podstawie art. 46 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.