Hala personalizacji dokumentów


Maszyna paszportowa, rzut ogólny
Maszyna paszportowa, rzut ogólny
Maszyna dowodowa, komory laserowe
Maszyna dowodowa, komory laserowe
Maszyna dowodowa, pasy transportowe
Maszyna dowodowa, pasy transportowe
Maszyna dowodowa, pasy transportowe i panel zasilania
Maszyna dowodowa, pasy transportowe i panel zasilania
Maszyna dowodowa, magazyny wyjściowe
Maszyna dowodowa, magazyny wyjściowe
Maszyna dowodowa, panel zasilania
Maszyna dowodowa, panel zasilania
Maszyna dowodowa, widok od strony magazynów wejściowych
Maszyna dowodowa, widok od strony magazynów wejściowych
Maszyna dowodowa, stacje programujące
Maszyna dowodowa, stacje programujące
Maszyna dowodowa, manipulatory podające
Maszyna dowodowa, manipulatory podające
Maszyna dowodowa, pas transmisyjny
Maszyna dowodowa, pas transmisyjny
Maszyna dowodowa, manipulatory
Maszyna dowodowa, manipulatory
Przekaźniki i sterowniki urządzeń personalizacyjnych
Przekaźniki i sterowniki urządzeń personalizacyjnych
Wskaźnik ciśnienia
Wskaźnik ciśnienia
Maszyna dowodowa, pas transportowy wyjściowy
Maszyna dowodowa, pas transportowy wyjściowy
Maszyna dowodowa, rzut ogólny
Maszyna dowodowa, rzut ogólny
Maszyna paszportowa, magazyn wejściowy
Maszyna paszportowa, magazyn wejściowy
Maszyna paszportowa, moduł laserowy
Maszyna paszportowa, moduł laserowy
Maszyna paszportowa, programatory
Maszyna paszportowa, programatory
Maszyna paszportowa, moduł otwierający książeczkę paszportową
Maszyna paszportowa, moduł otwierający książeczkę paszportową
Maszyna paszportowa i ramki paszportowe
Maszyna paszportowa i ramki paszportowe
Magazyn wejściowy ID-1
Magazyn wejściowy ID-1
Magazyn wyjściowy ID-1
Magazyn wyjściowy ID-1
Stanowiska osób koordynujących pracę w obszarze parku maszynowego
Stanowiska osób koordynujących pracę w obszarze parku maszynowego
Maszyna paszportowa, bęben sortujący
Maszyna paszportowa, bęben sortujący
Maszyna paszportowa, podajniki opakowań
Maszyna paszportowa, podajniki opakowań
Maszyna paszportowa, stacje programujące
Maszyna paszportowa, stacje programujące
Maszyna paszportowa, widok od strony magazynów wejściowych
Maszyna paszportowa, widok od strony magazynów wejściowych
Stos ramek paszportowych
Stos ramek paszportowych
Maszyna uniwersalna
Maszyna uniwersalna
Komputery sterujące pracą maszyny
Komputery sterujące pracą maszyny
Maszyna dowodowa, widok od strony magazynów wejściowych
Maszyna dowodowa, widok od strony magazynów wejściowych
Maszyna dowodowa, komory systemów wizyjnych
Maszyna dowodowa, komory systemów wizyjnych
Maszyna dowodowa, magazyny wejściowe
Maszyna dowodowa, magazyny wejściowe
Czytnik dokumentów
Czytnik dokumentów