Proces personalizacji


Maszyna uniwersalna do personalizacji formatów ID-1, ID-3
Maszyna uniwersalna do personalizacji formatów ID-1, ID-3
Maszyna uniwersalna, moduł ID-1, komora laserowa i komputer sterujący
Maszyna uniwersalna, moduł ID-1, komora laserowa i komputer sterujący
Maszyna dowodowa, panel sterujący
Maszyna dowodowa, panel sterujący
Maszyna dowodowa, pas transportowy z blankietami dowodów osobistych
Maszyna dowodowa, pas transportowy z blankietami dowodów osobistych
Maszyna dowodowa, pas transportowy
Maszyna dowodowa, pas transportowy
Maszyna laboratoryjna, testowa
Maszyna laboratoryjna, testowa
Maszyna testowa i ramki w formacie ID-1, ID-3
Maszyna testowa i ramki w formacie ID-1, ID-3
Komora laserowa maszyny testowej
Komora laserowa maszyny testowej
Maszyna laboratoryjna, komora laserowa i komora systemów wizyjnych
Maszyna laboratoryjna, komora laserowa i komora systemów wizyjnych
Magazyny wejściowe maszyny dowodowej
Magazyny wejściowe maszyny dowodowej
Proces grawerowania dowodu osobistego
Proces grawerowania dowodu osobistego
Magazyny wejściowe maszyny dowodowej
Magazyny wejściowe maszyny dowodowej
Umieszczanie książeczki paszportowej w ramce
Umieszczanie książeczki paszportowej w ramce
Ramka paszportowa
Ramka paszportowa
Stos paszportów przygotowanych do umieszczenia w ramkach
Stos paszportów przygotowanych do umieszczenia w ramkach
Maszyna uniwersalna, moduł paszportowy
Maszyna uniwersalna, moduł paszportowy
Paszport w świetle UV 1
Paszport w świetle UV 1
Paszport w świetle UV 2
Paszport w świetle UV 2
Dowód osobisty w świetle UV 3
Dowód osobisty w świetle UV 3