e-PUAP


Wnioski kierowane w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu:

Nazwa Podmiotu Adres Skrzynki
Banki /CPD_MSW/Banki
Kancelarie Prawne /CPD_MSW/KancelariePrawne
Osoby Fizyczne /CPD_MSW/OsobyFizyczne
Ubezpieczalnie /CPD_MSW/Ubezpieczalnie
Spółki /CPD_MSW/Spolki
Zlecenia Zagraniczne /CPD_MSW/ZleceniaZagraniczne
Sądy /CPD_MSW/Sady
Prokuratura/IPN /CPD_MSW/ProkuraturaIPN
Urzedy /CPD_MSW/Urzedy
Zus/Krus /CPD_MSW/ZusKrus
Policja /CPD_MSW/Policja
Wojsko /CPD_MSW/Wojsko
Kancelarie Komornicze /CPD_MSW/KancelarieKomornicze
Pisma ogólne do CPD /CPD_MSW/SkrytkaESP

Wniosek składany do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA winien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.

Informujemy, iż istnieje możliwość skutecznego złożenia wniosku za pośrednictwem e-usługi „pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

Dokumenty elektroniczne (np. pełnomocnictwo, zeskanowany wniosek) muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades.

Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, DOCX, ODT
  • JPG
  • PDF
  • Pliki skompresowane np. ZIP, RAR

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony danych, dokumenty zawierające wszelkiego rodzaju oprogramowanie złośliwe, nie będą obsługiwane.

UWAGA: W przypadku wystąpienia problemów z poprawnym wyświetlaniem formularza, należy zapoznać się z instrukcją konfiguracji przeglądarki. Szczegółowa instrukcja znajduje się w poniżej zamieszczonym pliku ePUAP_Formularz_A_Instrukcja_Użytkownika_v1.0.pdf".

Instrukcja użytkownika ePUAP

lub kontakt ze wsparciem użytkowników platformy ePUAP:

WSPARCIE UŻYTKOWNIKÓW ePUAP:
Za realizację usługi ePUAP odpowiada Centrum Cyfrowej Administracji

Telefon: 22 315 20 30 - czynny w dni robocze, godz. 8:00 - 17:00
Adres e-mail: epuap-pomoc@cca.gov.pl z podaniem kontaktu zwrotnego.