Wzory wniosków i akty prawne


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą: ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest Pan Wojciech Zaręba, e-mail: wojciech.zareba@cpd.mswia.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku na podstawie art. 6 ust 1 pkt b/c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Polecane

Wnioski do pobrania

Przydatne linki