Zamówienia publiczne do których stosuje się zapisy ustawy PZP


L.p.

Numer referencyjny

Przedmiot

Wartość szacunkowa

Tryb

Termin składania ofert

1

 3/CPD/PN/SUPORT/LICENCJE/2018

 Zapewnienie wsparcia producenta oraz

niezbednych licencji dla sprzętu sieciowego

użytkowanego w siedzibie Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

 powyżej 144 000 euro

 przetarg nieograniczony

14 sierpnia 2018 roku godz. 10.30 

2

4/CPD/PN/PUKLETTER/2018

 Zakup i dostawa oraz
instalacja czterech linii technologicznych

do korespondencji poufnej wraz z
serwisem utrzymaniowym

oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych

 powyżej 144 000 euro

 przetarg nieograniczony

6 sierpnia 2018 roku godz. 10.30 Zmiana terminu składania ofert - 13 sierpnia 2018 r. godz. 10.30

3

5/CPD/PN/SERW_KLIM/2018

 Serwis bieżący
i przeglądy okresowe instalacji systemów:

klimatyzacji precyzyjnej,
klimatyzacji komfortu, wentylacji mechanicznej,

wentylacji pożarowej,  sprężonego powietrza i odciągu pyłów

 poniżej 144 000 euro

 przetarg nieograniczony

 31 października 2018 roku

godz. 10.30

4

 7/CPD/PN/SAM_OSO/2018
Dostawa samochodów osobowych dla potrzeb 
 Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA 

 poniżej 144 000 euro

przetarg nieograniczony

5 listopada 2018 roku

godz. 10.30 

Zmiana terminu składania ofert - 9 listopada 2018 r. godz. 10.30

5 6/CPD/PN/ASYSTA_ORACLE/2018 Zakup asysty technicznej producenta oprogramowania Oracle do posiadanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA licencji Oracle

  

powyżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 03 grudnia 2018 r. godz. 10:30
 6  9/CPD/PN/SPRZ_KOM/2018
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komuterowych                                            
 poniżej 144 000 euro  przetarg nieograniczon

 26 listopada 2018 r. godz. 10:30

 zmiana terminu -

27 listopada 2018 r. godz. 10:30