• Polski
  • English

Zamówienia publiczne do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP - rok 2019

1
|

23.05.2019 r.

Bieżący serwis i okresowe przeglądy systemu zasilania elektroenergetycznego obiektu CPD MSWiA przy ul. Smyczkowej 10 w Warszawie

2
|
2/CPD/30.000/UBEZP/2019

27.05.2019 r.  28.05.2019 r.

Kompleksowa usługa ubezpieczenia CPD MSWiA w zakresie ubezpieczenia mienia, maszyn, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia osobowego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych w okresie 2019 -2021

3
|
3/CPD/30.000/UBEZP/2019

19.06.2019 r.

Kompleksowa usługa ubezpieczenia CPD MSWiA w zakresie ubezpieczenia mienia, maszyn, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia osobowego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych w okresie 2019 -2020

4
|

10.09.2019 r.

Wykonanie opisu wyposażenia meblowego

data zamieszczenia – 02.09.2019 r.

5
|
5/CPD/30.000/POJAZD/2019

18.10.2019 r.

Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

6
|
6/CPD/30.000/NISZCZARKI/2019

07.11.2019 r.

Sprzedaż i dostawa niszczarek na potrzeby Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

27.11.2019 r.

Modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA przy ulicy Smyczkowej 10 w Warszawie.

8
|
8/CPD/30.000/TV/2019
 05.12.2019

Zakup 5 telewizorów wraz z akcesoriami

Skip to content