• Polski
  • English

Zamówienia publiczne do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP - rok 2021

1
|

24 marca 2021 r. godz. 09.00

Wykonywanie usługi przeglądów okresowych oraz bieżącego serwisu instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. instalacji wody zimnej, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji kanalizacyjnej znajdującej się na terenie siedziby Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ulicy Smyczkowej 10 w Warszawie

2
|

Termin składania ofert upływa – 29 kwietnia 2021 r. godz. 09.00

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przeglądów okresowych oraz serwisu systemów ochrony w skład którego wchodzi: System Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy, System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Telewizji Dozorowej CCTV, System Depozytorów Kluczy, Instalacja wideodomofonowa, System zapór drogowych i szlabany (wraz z oprogramowaniem) świadczone zgodnie zakresem w pkt 1) i w pkt 2) oraz gotowość do wykonania bieżących napraw, usuwania awarii i usterek świadczone zgodnie opisem w pkt 3) opisu przedmiotu zamówienia w Zaproszeniu
Skip to content