• Polski
  • English

Zamówienia publiczne do których stosuje się zapisy ustawy PZP - rok 2020

1
|
1/CPD/PN/ASYSTA_REDHAT/2020

24.01.2020r. do godz. 10:00

przetarg nieograniczony
poniżej 139 000 euro

Zakup asysty technicznej do posiadanych licencji Red Hat

2
|
2/CPD/PN/ZAKUP_MEBLE/2020

04.02.2020r. do godz. 10:30 Zmiana terminu składania ofert: 06.02.2020 r. do godz. 10:30

przetarg nieograniczony
poniżej 139 000 euro

 Wykonanie, dostawa i montaż mebli na potrzeby Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

4
|
4/CPD/PN/UBEZP/2020

Usługi ubezpieczeń majątkowych i osobowych w latach 2020-2023

5
|
5/CPD/PN/ASYSTA_ORACLE/2020

08.09.2020 r. do godz. 10:00

przetarg nieograniczony
powyżej 139 000 euro

Zakup asysty technicznej producenta oprogramowania Oracle do posiadanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA licencji Oracle

6
|
6/CPD/PN/SPRZ_OPR_SERW/2020

06.10.2020 r. do godz. 10:00

przetarg nieograniczony
powyżej 139 000 euro

Zakup sprzętu i oprogramowania oraz wykupienie serwisu/supportu dla posiadanego przez CPD MSWiA sprzętu i oprogramowania

Skip to content